Historie

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Gilze (bestaande uit het groot orkest en Cecilia Primo) behoort met haar respectabele leeftijd van ruim 200 jaar (in 2007) beslist tot de oudste harmonieën van Nederland. De oudste harmonie van Noord-Brabant is ze in ieder geval wel.
Gilze wordt voor het eerst vermeld in 1807, gevolgd door de harmonie van Heeswijk waarvan een vermelding bestaat uit 1817. Van de daarop in ouderdom volgende korpsen kunnen nog vermeld worden het niet meer bestaande Bossche muziekcollege “Tot nut en vermaak”, dat van 1819 dateerde en de nog steeds bestaande harmonie van Oosterhout van 1826.

 

Oprichtingsdata vinden van harmonieën en fanfares van vóór 1850 is bijzonder moeilijk, omdat de bronnen zeer schaars zijn. Ná die tijd wordt het wat eenvoudiger, omdat er dan vaak nog originele reglementen of krantenberichten te vinden zijn. Wil men van vóór die tijd iets terugvinden, dan moet men in de gemeentelijke archieven duiken. Sinds 1810 was het in Brabant en Limburg namelijk verplicht toestemming te hebben van de plaatselijke overheid om een vereniging van meer dan 20 personen op te richten. Bovendien moesten de reglementen worden goedgekeurd. Het authentieke stuk waarin een harmonie voor het eerst wordt vermeld, bevindt zich daarom vaak in een gemeentearchief. Ook bij de harmonie van Gilze is dat het geval.

Er zouden in Nederland slechts 2 harmonieën bestaan die kunnen aantonen ouder te zijn dan die van Gilze. De Koninklijke Harmonie van Roermond zou van 1775 dateren en in haar huidige vorm een voortzetting zijn van een in dat jaar opgerichte bisschoppelijke muziekkapel. Vervolgens zou men in Hulst over archiefstukken beschikken waaruit zou blijken dat de aldaar bestaande Koninklijke Stedelijke Harmonie uit het jaar 1801 dateert. Vooralsnog neemt onze eigen Gilse harmonie – naar ouderdom gemeten – een vooraanstaande derde plaats in onder de harmonieën van ons land. Voorwaar een compliment waard!

 

Helaas hebben we ook per 01-01-2015 afscheid genomen van de laatste actieve tamboers van onze vereniging. Daarmee is er een definitief einde gekomen aan deze succesvolle afdeling van onze club.

 

Repetitie

Het groot orkest repeteert elke maandag van 20:00 uur tot 22:00 in de grote zaal van De Schakel in Gilze of in de Leybron in Riel; zie ook onze agenda.

19/
08

Repeteren in Gilze

Locatie: De Schakel
Tijd: 20.00

15/
09

Kermisconcert

Locatie: Dorpsplein, Riel
Tijd: 12.00

06/
10

Kermisconcert

Locatie: Steenakkerplein, Gilze
Tijd: 13.30

26/
10

Dorpenconcours

Locatie: Alphen
Tijd: 15.30

23/
11

Spaanse avond

Locatie: De Schakel
Tijd: 20.00

30/
11

Teerfeest

Locatie: De Hof, Gilze
Tijd: n.n.b.

11/
01

Nieuwjaarsconcert

Locatie: De Leybron, Riel
Tijd: 20.00

03/
02

Geen repetitie (ivm sauwelactiviteiten)

Locatie:

29/
03

Gouden Paren / Donateurs concert

Locatie: De Schakel, Gilze
Tijd: 20.00

23/
06

Repeteren in Gilze

Locatie: Bovenzaal De Schakel
Tijd: 20.00

22/
11

Najaarsconcert

Locatie: De Schakel, Gilze
Tijd: 20.00